Ritueelbegeleiding en toespraken

Tijdens de afscheidsbijeenkomst wordt er vaak gesproken door familie, vrienden, collega’s, sport- of hobbymaatje. Elke spreker belicht weer een ander stukje van het leven van uw dierbare.

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om een toespraak te schrijven en deze voor een groep mensen uit te spreken. U kunt hier voor de hulp van derden inschakelen.

Ritueelbegeleiding uitvaarten

Carla van der Heijden is ritueel begeleider en gaat voor bij kerkelijke en niet-kerkelijke uitvaarten. Samen met nabestaanden zoekt zij naar eigentijdse en persoonlijke vormen. Zij heeft veel ervaring met de ondersteuning van niet-kerkelijk betrokken nabestaanden, die een passende vorm willen geven aan de uitvaart van een dierbare voor wie een kerkelijke traditie (RK of PKN) belangrijk was.
Zie ook: www.verhaalenrite.nl

Als ritueelbegeleider legt Patricia van Meerkerk de aandacht bij hoe u, bewust, met het afscheid kunt omgaan. Ze helpt u met het vinden van een goede balans tussen regelen en rouwen, tussen zelf doen en uit handen geven. Patricias specialiteit is het samenstellen van een afscheidsdienst die past bij uw dierbare en waar u zich ook prettig bij voelt.
Zie ook: www.vanmeerkerkafscheidsrituelen.nl

Uitvaartpoëzie

Voor elk mensen een unieke afscheidstekst. Uitvaartpoëzie schrijft mooie woorden en authentieke teksten voor bijzondere  mensen.
Zie ook: www.uitvaartpoezie.nl

Toespraken

De begeleiding van MomenTaal wordt verzorgd door professionele begeleiders die weet hebben van rituelen, religieuze tradities, verhalen, mythen en gedichten. Ons doel is mensen tot hun recht te laten komen en met elkaar te verbinden, in alle verschillen die bestaan tussen mensen.
Zie ook: www.momentaal.com

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding heeft begeleiders die helpen bij het schrijven van een toespraak. Zij kunnen ook de toespraak voor u schrijven. In één of meer gesprekken bereiden ze zich hierop voor.
Zie ook: www.humanistischeuitvaart.nl