Bijzonder & Gewoon

Een uitvaart zonder beperkingen

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking vormen een heel gewone en tegelijkertijd een bijzondere groep in onze samenleving. Bij hun uitvaart of die van een familielid is het belangrijk om de emotionele en de logistieke kant extra aandacht te geven en meer te begeleiden.

Uitvaartbegeleiding

In verschillende woongroepen en instellingen wordt er vooraf gesproken over overlijden en de dood en worden uitvaartwensen in het zorgplan opgeschreven. Deze wensen vormen het uitgangspunt voor de uitvaart, samen met de wensen van de familie.
Het is belangrijk ook de begeleiders en medebewoners daarbij te betrekken. Zij kennen de overledene vaak al langere tijd en kunnen meehelpen aan een mooie invulling van het afscheid.
Thuisopbaren kan een goede en vooral rustige manier van afscheid nemen zijn. Vooral medebewoners krijgen hierdoor de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving afscheid te nemen.
Tijdens de uitvaart wordt er rekening gehouden met mobiliteit: is de locatie bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk? Misschien is er een gebaren- of schrijftolk nodig?
Zo kan een mooi afscheid plaatsvinden waarbij er plek is voor de emoties van alle nabestaanden, ieder op zijn eigen wijze. Uitvaartzorg zonder beperkingen. Bijzonder & Gewoon dus.

Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen over uitvaartzorg voor mensen met een verstandelijke beperking in en om Amsterdam? Neem dan gerust contact met mij op.

Stichting (On)Gewoon

Met Linda Frank heb ik Stichting (On)Gewoon opgericht. De doelstelling van deze stichting is  het bespreekbaar maken van ziekte, doodgaan, verlies en rouw en de keuzevrijheid die iemand heeft. Door deze onderwerpen bespreekbaar te maken kunnen we  gerichte informatie geven en specifiek ingaan op de vragen die binnen een doelgroep leven.

Ons eerste initiatief was het symposium ‘Ooit ga je dood’ Amsterdam 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit vond op 26 oktober 2014 plaats op gedenkpark De Nieuwe Noorder in Amsterdam-Noord. Zie ook: www.stichting-ongewoon.nl.

Op zondag 2 oktober 2016 vindt de tweede editie van het symposium ‘Ooit ga je dood’ Amsterdam plaats, in samenwerking met gedenkpark De Nieuwe Noorder. Zie ook www.ooitgajedood.nl